Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1126 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Bygningsverndagen 2009

fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 30.000 til arrangering av en bygningsverndag 13. September 2009 på Vøienvolden gård.

Hvert år arrangeres en storstilt bygningsverndag med fokus på praktisk bygningsvern på Vøienvolden gård. I år vil det bli spesielt fokusert på brannvern. Egne tiltak på gården vil bli brukt som utgangspunkt for omvisninger og foredrag, med sprinkleranlegget på låven i fokus. Antikvariske myndigheter, brannvernforeninger, brannvesenet, Norsk brannvernforening og andre aktører vil bli invitert. Fortidsminneforeningen ønsker på denne måten å sette fokus på viktigheten av sikring av våre fredete og vernete bygninger slik at vi kan fortsette å ha denne unike kulturskatten også fremtiden.

Hagen og tunet på Vøienvolden gård vil bli fylt opp av boder med over 20 håndverkere innen alle slags fag med erfaring innen restaurering og rehabilitering.

Det søkes om støtte til markedsføring av en slik bygningsverndag.

http://lokal.fortidsminneforeningen.no/oslo_akershus/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss