Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1118 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum - Hjertestarter

fikk i august innvilget kr. fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 52.500 til innkjøp av hjertestarter til museet, inkludert opplæring.

Fra en beskjeden rolle som skipsfartsnasjon internasjonalt sett, økte Norge i perioden 1850-1880 sin handelsflåte til å bli en av verdens største. Utviklingen medførte et ønske om å opprette institusjoner som kunne vise næringens betydning for landet gjennom tidene og følge utviklingen i fremtiden.

Ideen om et sjøfartsmuseum i Bergen ble satt frem i 1914. Først i 1921 ble det innkalt til konstituerende møte i Foreningen "Bergens Sjøfartsmuseum". Lover ble vedtatt, et styre opprettet og Bergens Sjøfartsmuseum var formelt stiftet.
18. februar 1927 ble museet offisielt åpnet i leide lokaler i Historisk Museum, lokaler som allerede da var for små til museets stadig voksende samlinger.

I 1954 stilte Universitetet i Bergen en tomt på Fastings Minde til museets disposisjon. Den nye museumsbygningen, tegnet av arkitekt Per Grieg, ble innviet 30. april 1962.

Det vitenskapelige arbeid har alltid vært et fundament i virksomheten ved Bergens Sjøfartsmuseum. Museet skal være en aktiv kulturinstitusjon og ikke bare en passiv utstiller av maritime gjenstander. "Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond", opprettet ved Bergens Sjøfartsmuseum i 1971, har som formål å fremme arbeidet med norsk sjøfartshistorie. Museet utgir Sjøfartshistorisk årbok, og flere av museets ansatte har vært forfattere av større publikasjoner. Bergens Sjøfartsmuseum har forvaltnings-ansvar for marine kulturminner innenfor Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre.

Museet anser at investering i en hjertestarter er viktig for å ivareta både besøkende og ansatte. Ved en ulykke, sykdom eller lignende som medfører livstruende skader, er innsatsen de første sekunder og minutter ofte helt avgjørende for helbredelsesmulighetene for den forulykkede. Det er videre ikke normalt at helsepersonell er de første som kommer til.

http://www.bsj.uib.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss