Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1113 Krøderbanen - Sviller og laskebolter (P1113)


fikk på styremøte 4. juni 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til sikkerhetsbasert investering av Krøderbanens kjøreveier - sviller og laskebolter

Stiftelsen Krøderbanen/Museet Krøderbanen ble fra 01.01.05 en avdeling i det konsoliderte museet Kunstnerdalen Kulturmuseum. Sammen med Villa Fridheim, Sigdal Museum, Kunstnerhjemmene Hagan og Lauvlia, utgjør de i dag en administrativ enhet.

Krøderbanen er et jernbaneteknisk kulturminne som viser jernbanens historie fra slutten av 1800-tallet til ca 1960. De kjører veterantog med både gamle damplok (1892, 1911 og 1912) og dieselmotorvogner fra 1952 (som gikk på Krøderbanen frem til 1958) Passasjervognen er gamle teakvogner – de fleste med endeplattformer.

Det er Statens jernbanetilsyn som gir tillatelse til drift, både på grunnlag av godkjent kjørevei/spor og trafikkmateriell. Sikkerhetsperspektivet må hele tiden ha fokus. Det er stadiv vekk en kamp om midler til å vedlikeholde spor, bygninger og trafikkmateriell. Kontrollen av kjøreveier/spor har avdekket flere områder med meget dårlige sviller, og nesten hele banen har laskebolter som er i ferd med å ruste opp.

Utskifting av sviller og laskebolter vil Krøderbanen klare med egne midler, mens innkjøp av materiell må søkes eksternt.

www.kroderbanen.museum.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss