Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1110 Nasjonalmuseet for kunst - Thermo Lignum

fikk på styremøte 4. juni 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til investering i Thermo Lignum - en metode for skadedyrbekjempelse.

Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er et museum for hele Norge og driver museumsvirksomhet i sentrum av Oslo med et omfattende, landsdekkende utstillingsprogram. Institusjonens utstillingsarenaer i Oslo i 2006 har vært lokalene til det tidligere Nasjonalgalleriet (NG), Museet for samtidskunst (Mfs) og Kunstindustrimuseet (KIM), samt Kunsthallen (KH) og Tullinløkka (TL) som begge ble etablert som utstillingssteder i 2005. Bibliotek og personale holder til i Kristian Augustsgt. 23.

Museets mål skal være "å heve kunnskapen om og engasjementet for billedkunst, arkitektur, kunsthåndverk og design, utvikle den kritiske sansen, stimulere til ny erkjenning, skape økt historisk bevissthet og toleranse for mangfold."

Museet arbeider nå med å evakuere verk fra Kunstindustrimuseet og andre eksterne magasiner, for å flytte disse inn i nytt magasin på Solli plass. Imidlertid er det funnet skadedyr i møbler, tekstiler, gjenstander m.m., og hver gjenstand må derfor behandles for å bekjempe dette og stopper videre nedbryting.

Et installert frysekammer viser seg ikke å være tilstrekkelig. Det er derfor et stort behov for et varmebehandlingssystem; Thermo Lignum, som benyttes til bekjempelse av skadedyr i museums- og private samlinger på en kontrollert og skånsom måte. Metoden er utviklet i Tyskland på 1990 –tallet og har i dag avdelinger i Heidelberg og London. Sammenliknet med andre behandlingsmetoder er TL svært effektivt i forhold til ressursbruk og dekker et svært bredt spekter av gjenstander og materialer.

Et kammer på 15m2 vil koste ca kr. 1,2 mill. inkl. mva.

http://www.nasjonalmuseet.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss